Certifikace a atesty

Provádíme protipožární ochranu:

 • ocelových konstrukcí
 • dřevěných konstrukcí
 • betonových konstrukcí
 • sloupů
 • trámů
 • vzduchotechnických kanálů
 • elektroinstalace

Svislé požární konstrukce:

 • příčky
 • šachtové stěny
 • předsazené stěny

Vodorovné požární konstrukce:

 • podhledy zavěšené
 • podhledy samonosné
 • mezi trámy
   

Vše na požadované požární odolnosti 30-120 min. s atesty pro ,,hasiče a ke kolaudaci“.